Experience. Quality. Sulfurex.

Dokonalá kvalita výrobkov

Viac ako 30 ročné výrobné skúsenosti LABSA

Najlepšia výrobná základňa

Personálny prístup ku klientom

Čo je to DUBACID?

DUBACID je alkilbenzolsulfokyselina (LABSA) – hodnotný produkt organickej chémie.

Produkt DUBACID sa vyrába cestou sulfatizácie lineárneho alkylbenzenu a  používa sa ako  povinná zložka pri výrobe čistiacich a pracích prostriedkov, povrchovo aktívnych látok pre  flotáciu rudy, ako modifikátor kaučukových zmesí ako penotvoriaci prvok pri výrobe polystyrénu a polyizolu.

Dôležitým je poznamenať, že penoizol sa v súčasnosti používa ako materiál pre zatepľovanie bytových domov a výrobných priestorov a to znamená, že  LABSA  je cenným príspevkom k zachovaniu energetických zdrojov našej planéty.

Na pohľad DUBACID vyzerá ako viskózna kvapalina so silnou charakteristickou vôňou a farbou od  hnedej až takmer do čiernej (v závislosti na obsahu základnej látky). Najpopulárnejším je LABS 96% a LABS 90% (A a B trieda v uvedenom poradí).

Surovina pre výrobu LABSA

Základom pre výrobu LABSA  je lineárny alkylbenzen.

Lineárny alkylbenzen (LAB) – syntetické uhľovodíky aromatickej rady, ktoré sú produkované ako výsledok alkylácie benzénu monoolefinmi C10-C14 normálnej štruktúry.

Lineárna alkilbenzolsulfokyselina (ABSK) a LABS  je konečným produktom, ktorý bol  získaný sulfonáciou LAB (lineárny alkylbenzénsulfonát).

Svetoví výrobcovia saponátov viac ako 30 rokov intenzívne používajú  LABS  a zaradili túto látku takmer do základných komponentov vlastných produktov.

Vysoký stupeň dôveryhodnosti a relevancie ABSK je spôsobený jeho súladom  s medzinárodnými štandardmi kvality a bezpečnosti pre životné prostredie.

Jednoduchosť syntézy, schopnosť  biologického  rozpadu, nízka cena výrobku a vysoký čistiaci účinok – to všetko bolo dôvodom, prečo LABSA   teraz zaberá tretinu z celkového obsahu zložiek na svetovom trhu saponátov.

Kde sa používa DUBACID

Vysoký čistiaci účinok DUBACID (LABSA) schopnosť tvorby peny aj v extrémnych podmienkach (tvrda studená voda), neprítomnosť korózie a to aj pri dlhodobom používaní  hlavné motivačné faktory pre zaradenie výrobku do väčšiny pracích práškov, auto šampónov a čistiacich prostriedkov na rôzne účely (vrátane umývačky).

Schopnosť biologického rozpadu umožňuje používať LABSA  pri výrobe prostriedkov pre ochranu rastlín.

V neutrálnej podobe je možné tento produkt používať ako zmáčadlo, saponát a emulgátor.

V súčasnej dobe LABSA  sa aktívne používa v stavebníctve ako spojovací prvok stavebnej malty za účelom  zvýšenia jej viskozity.

Látka sa aktívne  používa pri výrobe polymérov, stavebných materiálov a fólií.

Pozor! Zahrnutie – LABSA  v zložení fóliových materiálov zvyšuje ich schopnosť “dýchať” (priedušnosť). Po fólii s týmito charakteristikami je veľký dopyt pri výstavbe zrubových drevených domov a to počas riešenia teplo a hydroizolácie.
Rovnako aktívne sa ABSK  používa v odvetviach výroby umelej kože,  pri výrobe polypropylénu pre zatepľovanie ako aj modifikátora gumených zmesí.

Lineárna alkilbenzolsulfokyselina je horľavina 3 triedy nebezpečenstva.

O spoločnosti

Spoločnosť PTCHEM Sulfurex, s.r.o. (Nemecká, Dubová, Slovensko) bude po ukončení rekonštrukcie jediným výrobcom produktu LABSA  na území Slovenska. Výstavba priemyselného chemického komplexu sa začala v roku 1935 v údolí Nízkych Tatier a v roku 1993 na jeho základni bola sformovaná továreň na výrobu produktu LABSA. V súčasností spoločnosť PTCHEM Sulfurex, s.r.o. je nezávislá spoločnosť, hlavnou úlohou ktorej je výroba vysokokvalitnej lineárnej alkylbenzénsulfónovej kyseliny v priemyselných objemoch.

Továreň plánuje vyrábať viac ako 1000 ton produktu mesačne. Hlavným cieľom spoločnosti PTCHEM Sulfurex – výroba vysokokvalitného produktu DUBACID. Pokiaľ ide o spoločnosť PTCHEM Sulfurex – zákazník dostane garantovanú dodávka výrobku LABSA, ktorý úplne zodpovedá medzinárodným štandardom kvality.

V prípade, že ste sa rozhodli kúpiť  DUBACID alebo sa chcete dozvedieť cenu – oslovte PTCHEM Sulfurex.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Centrum sťahovania

Technická špecifikácia Dubacid

Naše laboratórium je vybavené najmodernejším zariadením a pracuje 24 hodín denne. Vlastnosti DUBACID zodpovedajú technickej špecifikácii TS SULF-01-2017, ktorú si môžete pozrieť tu.

REACH a bezpečnostný list Dubacid

Chápeme, že neregistrované chemikálie nemôžu byť uvedené na trh, preto sú naše výrobky registrované v REACH. V záujme poskytnutia našim zákazníkom spoľahlivých informácií o bezpečnosti priemyselnej aplikácie, skladovania a prepravy DUBACID, bol vyvinutý Bezpečnostný list produktu, ktorý si môžete pozrieť tu.

Certifikát ISO 9001:2015

V záujme uspokojenie vysokých nárokov našich zákazníkov na kvalitu, pracujeme v súlade s medzinárodnými normami EN ISO 9001:2015. Certifikát si môžete pozrieť tu.

Politika BOZP

Vedenie spoločnosti PTCHEM Sulfurex s.r.o. pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) svojich zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti, za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru.

zistiť viac

Politika kvality

Hlavným cieľom vrcholového manažmentu  PTCHEM Sulfurex s.r.o. a všetkých jej zamestnancov je byť spoľahlivým a profesionálnym partnerom, ktorý je schopný ponúknuť široké spektrum služieb v oblasti výroby a predaja chemických produktov.

zistiť viac

Politika ŽP

Hlavným cieľom je postupné znižovanie negatívnych vplyvov z našej činnosti a z činnosti našich dodávateľov na životné prostredie.

zistiť viac

Informácie pre verejnosť

V zmysle požiadaviek IPKZ v prevádzke PTCHEM Sulfurex boli uskutočnené periodické merania emisií.

Správu o oprávnenom meraní emisií SOx, TOC – vypúšťaných z výduchov umiestnených v zdroji znečisťovania ovzdušia: Sulfonačný reaktor – umiestneného v prevádzke Sulfonácia si môžete pozrieť tu.

Správu o oprávnenom meraní emisií PZL zo spaľovacieho zariadenia Nábehový horák konverzného reaktora prevádzky SULFUREX si môžete pozrieť tu.

Informáciu pre verejnosť v zmysle zákona o prevencii Zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií si môžete pozrieť tu.